Ελληνικός Σανός ή Τριγωνέλλα, φάρμακο για το σάκχαρο - διαβήτη

Υπογλυκαιμική δράση του Ελληνικού Σανού - Τριγωνέλλας σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς

Όπως δημοσιεύει το Euro pubMed central.
Η επίδραση της Τριγωνέλλας επί μεταγευματικής γλυκόζης και τα επίπεδα της ινσουλίνης μετά από τη δοκιμή ανοχής γεύματος (ΜΤΤ) μελετήθηκε σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς (NIDDM).
Η προσθήκη κονιορτοποιημένων σπόρων Ελληνικού Σανού - Τριγωνέλλας σε νερό (15 γραμ.) μείωσε σημαντικά τα επόμενα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης.
Η ινσουλίνη πλάσματος επίσης, έτεινε να είναι χαμηλότερη στους NIDDM (μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς) μετά την χρήση τριγωνέλλας αλλά χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά.
Ο Ελληνικός Σανός - τριγωνέλλα δεν είχε καμία επίδραση στα επίπεδα των λιπιδίων
3 ώρες μετά την ΜΤΤ.
Ο Ελληνικός Σανός μπορεί να έχει ένα δυνητικό όφελος στην αγωγή των NIDDM- μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς.

http://europepmc.org/abstract/MED/3286242/reload=0;jsessionid=FBSFZbdirb3SILVyy16X.18
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου